جنبش کانون تکواندوکاران ایران- نخستین نهاد مدنی ورزش کشور http://iraniantaekwondo.mihanblog.com 2018-10-23T04:12:12+01:00 text/html 2018-10-03T08:49:31+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران هـفده سال مبارزۀ مقدس http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/443 <h2><br></h2> <img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/17th.jpg" alt="" width="543" height="290"> text/html 2018-10-03T08:48:18+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران یازدهم مهرماه، سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو گرامی باد. http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/442 <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000080;"><br></span></strong></span></p><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000080;">یازدهم مهرماه</span>، هفدهمین سالروز آغاز به کار رسمی <span style="color: #008000;">کانون تکواندوکاران ایران</span>، اولین&nbsp; فدراسیون غیردولتی ورزش ایران و شانزدهمین سالروز تأسیس رسمی <span style="color: #008000;">تاپ تکواندو</span> سبک آزاد تکواندوی جهان را به عموم اعضاء و هواداران در ایران و سراسر جهان تبریک و شادباش می گوییم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="irc_mimg irc_hic iEUU2WQgwxl4-lvVgf-rIiHk" dir="ltr"><a class="irc_mil i3597 iEUU2WQgwxl4-zixyDjKkw5M" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397" rel="noopener" target="_blank" data-noload="" data-ved="0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397"><img class="irc_mi" style="margin-top: 20px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://toptoop.ir/files/pic/7/54970662749853214323.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گل" width="407" height="277"></a></div> text/html 2018-08-29T09:42:13+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران اولین‌های کانون تکواندوکاران ایران در ورزش ایران و الگوبرداری فدراسیون تکواندو و فدراسیون های دیگر از آن http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/441 <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>اولین‌های کانون تکواندوکاران ایران در ورزش ایران و الگوبرداری فدراسیون تکواندو و فدراسیون های دیگر از آن:</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/old/Gorohban.jpg" alt="درس پس دادن گروهبان ها به ژنرال ها را پایانی نیست." width="331" hspace="0" height="512" border="0" align="bottom"></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>1. ایجاد اولین پایگاه اینترنتی تکواندو در ایران. (اولین وب سایت ورزشی در ایران) 1378.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>2-1. </strong><strong>ایجاد پایگاه اینترنتی فدراسیون تکواندو، 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>2. </strong><strong>اعزام نخستین تیم تکواندو ایران به تورنمنت بین‌المللی کلاس</strong><strong>A</strong><strong>هلند اسفند 1378.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-2. </strong><strong>اعزام تیم دولتی تکواندو به همان تورنمنت برای اولین بار اسفند 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>3.</strong><strong> اعزام نخستین تیم تکواندو بانوان به تورنمنت بین‌المللی با استفتاء از مراجع عظام، برای اولین بار در تاریخ تکواندو ایران، اردیبهشت 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-3.</strong><strong> اعزام تیم ملی تکواندو ایران به مسابقات آسیایی کره جنوبی، پوسان 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>4.</strong><strong> اعزام نخستین تیم تکواندو ایران به تورنمنت بین‌المللی کلاس</strong><strong>A</strong><strong>بلژیک، آبان 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-4.</strong><strong> اعزام نخستین تیم دولتی تکواندو ایران به همان تورنمنت برای اولین بار، 1380.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>5.</strong><strong> تأسیس اولین مدارس تکواندو در ایران 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-5.</strong><strong> تأسیس اولین مدرسه دولتی تکواندو در ایران، 1386.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>6.</strong><strong> برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری و استانی با تعداد و کمیت تکرارنشدنی در تاریخ تکواندو ایران.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-6.</strong><strong> به رغم تلاش‌های صورت گرفته رکوردهای کانون شکسته نشده است.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>7.</strong><strong> ارج نهادن به مقام والای شهدا و پیشکسوتان تکواندو ایران با برگزاری مراسم و مسابقات گوناگون با نام و یاد این عزیزان. 1380 تا کنون.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-7. اهمیت به برخی از این عزیزان پس از یک دهه.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>8. تأسیس سازمان تیم های ملی در سال 1382.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-8. راه‌اندازی سازمان تیم‌های ملی در سال 1393.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>9. ابتکار فرم‌های ابداعی در تاپ تکواندو برای اولین بار در کشور، 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-9. گنجاندن فرم‌های ابداعی در مسابقات لیگ پومسه، 1394.</strong></span></p> text/html 2018-07-28T09:46:29+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران همایش تکواندو کاران کرمان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/440 <p align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong>همایش تکواندو کاران کرمان</strong></span></p><p align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا (ع) یک دوره همایش فنون تکواندو توسط هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران در استان کرمان برگزار گردید. <br></strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #00ff00;"><strong>این همایش ها با پوشش رسانه ای استانی و تحت پوشش نمایندگی فدراسیون تکواندو (غیردولتی) ایران در کرمان برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-07-28T09:45:51+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقاء درجه دان پنج لرستان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/439 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>آزمون ارتقاء درجه دان پنج لرستان</strong></span></p><p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>یک دوره آزمون ارتقاء درجه دان چهار به پنج، امروز&nbsp; در خرم آباد برگزار شد .</strong></span></p><p><span style="color: #0000ff;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #003366;"><strong> این آزمون با حضور اعضاء و هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران در استان شهید پرور لرستان و با مجوز رسمی شورای مرکزی برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-07-28T09:44:26+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقا کمربند بانوان خوزستان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/438 <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>آزمون ارتقا کمربند بانوان خوزستان</strong></span></p><p align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong>یک دوره آزمون ارتقا کمربند ویژه بانوان از قرمز الی مشکی دان دو در تاریخ 13/4/97 در اهواز برگزار گردید. <br></strong></span></p><p><span style="color: #ff00ff;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #800000;"><strong>این آزمون با حضور هواداران خوزستان از شهرهای اهواز، دزفول ، ایذه و اندیمشک با مجوز رسمی از شورای مرکزی کانون تکواندو کاران ایران برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-06-29T09:59:31+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران مسابقات تکواندو قهرمانی یزد http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/437 <p align="center"><span style="color: #000080;"><strong>مسابقات تکواندو قهرمانی یزد</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">یک دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان یزد در دو رده سنی نوجوانان و جوانان بزرگسالان در تاریخ 6/4/97 برگزار گردید. در این رقابت ها که تحت پوشش نمایندگی فدراسیون تکواندو (غیردولتی) ایران و با مجوز رسمی برگزار گردید،</span> </strong></p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong>در رده نوجوانان محمد بروجردی ، علی نصرتی ، محمدرضا امیدوار ، عزیز باقری، علی محمد نظری و امید قنبری و در رده جوانان بزرگسالان در چهار وزن المپیکی ، عباس کرمانی ، یاور خوش نیت ، سعید مقدم و ناصر محبی عناوین نخست اوزان مختلف را از آن خود کردند.</strong></span></p> text/html 2018-06-29T09:58:09+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران جلسه کمیته های کانون http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/436 <p align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong><strong>جلسه کمیته های کانون</strong></strong></span></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">رؤسای کمیته های فدراسیون (غیردولتی) تکواندو ایران در تاریخ 14/4/1397 در محل دفتر مرکزی تشکیل جلسه خواهند داد.</span> </strong></p> <p><span style="color: #800000;"><strong>این جلسه با ریاست مهندس محمد عبدلی پور دبیر کل تشکیلات و به منظور ارائه گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال 97 کمیته های داوران، مربیان،مسابقات، آموزش و آزمون برگزار می گردد.</strong></span></p> text/html 2018-06-29T09:55:41+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران استاژ فنی بانوان کرمانشاه http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/435 <div class="postbody"> <div class="postcontent"> <p align="center"><span style="color: #993300;"><strong>استاژ فنی بانوان کرمانشاه</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">به درخواست نمایندگی کرمانشاه، یک دوره استاژ فنی پومسه ویژه بانوان در مرکز استان برگزار شد. این استاژ با حضور دبیر معاونت بانوان و تحت پوشش نمایندگی استان برگزار گردید.</span></strong></p> </div> </div> text/html 2018-05-24T07:20:47+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران چاپ دوم کتاب " دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/434 <div><br></div><div> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: medium;"><font size="2"><span style="color: #800080;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار چاپ دوم کتاب " دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش&nbsp; دهه پیشینه در ایران</span></font> <br></span></strong></span><br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #003300;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>اثر</strong></span>&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>استاد حمیدرضا توکل شعار، </strong></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قائم مقام اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی</strong>&nbsp;</span>&nbsp;</span></strong>&nbsp; <br></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>در پی استقبال کم نظیر خانواده ساواته ایران، کتاب وزین "دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه&nbsp;پیشینه در ایران" نوشته استاد حمیدرضا توکل شعار ریاست محترم انجمن ساواته ایران و قائم مقام اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی، توسط انتشارات مهر در دو هزار نسخه به چاپ دوم رسید. <br></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.iransavate.ir/Images/BOOKDA.jpg" alt="" width="438" height="638"></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>انتشار چاپ دوم این دانشنامه را که پس از کتاب های دهه چهل ساواته و کتاب معتبر پیشین استاد توکل <span style="color: #800080;">"<a href="http://impunion.ir/Image/Mavaze/Jeld%20savate22.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #800080;">ساواته (بوکس فرانسوی) و اصول مبارزه در آن</span></a>"</span> گامی بسیار مهم در تعالی این ورزش به شمار می رود را به&nbsp;خانواده ساواته ایران و جناب مهندس توکل شعار تبریک و شادباش عرض می کنیم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><strong>مطالب مرتبط:</strong></span></p> <h2 class="hl"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://iransavate.blogfa.com/post-102.aspx"><span style="color: #ff0000;">كتاب "ساواته (بوكس فرانسوی) و اصول مبارزه در آن" به چاپ رسید.</span></a></span></h2> <h2 class="hl"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://iransavate.blogfa.com/post-236.aspx"><span style="color: #ff0000;">انتشار کتاب "دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران"</span></a></span></h2></div> text/html 2018-04-26T13:00:26+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران مسابقات تکواندو قهرمانی قزوین http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/433 <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>مسابقات تکواندو قهرمانی قزوین</strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #800000;">به درخواست نمایندگی فدراسیون تکواندو (غیردولتی) ایران در استان قزوین، یک دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان در&nbsp; رده سنی نوجوانان&nbsp; گرامیداشت شهید رجایی برگزار گردید.</span> </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #00ff00;">در پایان این رقابت ها مجید کاظمی، علی باقری، کامران مهدوی، سینا سجادلو، امید لهراسبی، احسان لباف، عرشیا هروی و حسین امیری عناوین نخست اوزان هشت گانه مصوب کانون را از آن خود کردند.</span></span></strong></span></p> text/html 2018-04-26T12:59:51+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقاء درجه دان هفت http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/432 <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><strong>آزمون ارتقاء درجه دان هفت</strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff;"><strong>هشتمین دوره آزمون سراسری ارتقاء درجه دان شش به هفت در تاریخ 1/3/1397 در تهران، مجموعه ورزشی نیکنام برگزار می شود.</strong></span></p> <p style="text-align: right;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: #800080;"><strong> این آزمون با حضور واجدین شرایطی که ثبت نام آنها تا تاریخ 10/2/1397 تکمیل شده است و زیر نظر مستقیم دکتر علی حق شناس برگزار خواهد شد.</strong></span></p> text/html 2018-04-26T12:58:24+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران مربی گری درجه یک پومسه بانوان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/430 <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>مربی گری درجه یک پومسه بانوان</strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff00ff;"><strong>یک دوره مربی گری درجه یک پومسه، جهت بانوان عضو و هوادار فدراسیون تکواندو ایران (غیردولتی) به میزبانی نمایندگی تهران برگزار شد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #008000;"><strong> این دوره با حضور واجدین شرایط به مدت یک هفته و تحت پوشش معاونت بانوان از تاریخ 1/2/1397 برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-03-21T15:43:12+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران سال نو مبارک http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/429 <div class="PostBody"><div id="id_5ab279c5c341b0509948120" class="text_exposed_root text_exposed"> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>یک سال دیگر را در کنار شما گرامیان سپری کردیم ...</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>سالی پر از نیکی و شادکامی برای تمامی اعضا، هواداران و یاران بزرگوار آرزومندیم.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>برقرار و پاینده باشید.&nbsp; <img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <br></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران</strong></span></p> </div> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.irantkd.ir/image/Noroz96.jpg" alt="http://www.irantkd.ir/image/Noroz96.jpg" width="511" height="292"></p></div> text/html 2018-03-10T15:51:52+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران نخستین تیم اعزامی غیردولتی ورزش ایران چگونه ناکام ماند؟! http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/428 <div class="PostBody"><div class="PostBody"> <div class="PostBody"> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>نخستین تیم اعزامی غیردولتی ورزش ایران چگونه ناکام ماند؟!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong><img src="http://www.impunion.ir/Image/Oldpic/abrar.jpg" alt="" width="511" height="191"></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img style="width: 418px; height: 438px;" src="http://irantkd.ir/Image/Mosahabe/Pic/85.jpg" alt="تیم منتخب تكواندو ایران اعزامی به تورنمنت بین المللی آیندهون هلند (۲۰۰۰)" width="418" hspace="0" height="438" border="0" align="bottom"></p> <p align="center"><strong><span style="color: #6600ff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تیم منتخب تكواندو ایران، اعزامی به رقابت های بین المللی آیندهون هلند-&nbsp; </span></strong><strong><span style="color: #6600ff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(پاریس، ۲۴/۱۲/۱۳۷۸)</span></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><span style="color: #000099; font-size: xx-small;">از چپ: سیدعلی حق شناس، مصطفی باقرِی معتمد، مرحوم یاسر قنبری، محمدرضا چوپانی، ناصر موسایی.</span></strong>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #330099; font-size: small;">محمد عبدلی پور/</span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>تیم منتخب تکواندوی ایران که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور به‌طور خودجوش و خودکفا و بدون حمایت سازمان تربیت بدنی موفق به حضور در یک تورنمنت بین‌المللی معتبر شده بود از شرکت در این مسابقات محروم ماند!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>شكل گیری </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>ماجرای اعزام تیم منتخب تکواندوی ایران به تورنمنت بین‌المللی آیندهون هلند (2000) از بهمن&nbsp;۱۳۷۷ در دیدار بین سیدعلی حق‌شناس و یكی از دوستان قدیمی‌اش که حالا مقیم کشور هلند بود در تهران کلید خورد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>در این دیدار سیدعلی حق‌شناس موضوع اعزام یک تیم تکواندو را به تورنمنت بین‌المللی آیندهون در مارس 2000 مطرح کرد و از&nbsp;دوست خانوادگی اش قول گرفت که در این راه تمام تلاش خود را به‌ویژه در پروسه اخذ روادید تیم به کار بندد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>مقدمات کار از اردیبهشت&nbsp;۱۳۷۸ آغاز شد و در نهایت پس از تعامل علی حق‌شناس با یکی از نهادهای نظامی، دو بازیکن به جمع چهار بازیکن دیگر اعزامی اضافه گردید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>اعزام</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>این تیم در بامداد روز پنج‌شنبه ۱۹/ ۱۲/&nbsp;۱۳۷۸ تهران را به مقصد آمستردام ترک کرد و ساعاتی پس از ورود به هلند وارد شهر آیندهون شد و در هتلی اقامت گزید. </strong></span><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>اعضای تیم که از روحیه‌ی بالایی برخوردار بودند، هم قسم شده بودند تا خوشرنگ ترین مدال‌ها را برای کشورشان به ارمغان آورند.</strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>اما گویی سرنوشت مسیر دیگری را برای آنان رقم زده بود. فردای آن روز اعضای تیم تکواندوی ایران بلافاصله پس از ورود به محل رقابت‌ها، مسئول هلندی تورنمنت را در برابر خود دیدند که چشمانش از شگفتی حضور تیم ایران گرد شده بود!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><a href="http://irantkd.ir/Image/History/Dutch2000.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img style="width: 211px; height: 295px;" src="http://irantkd.ir/Image/History/Dutch2000.jpg" alt="" width="211" height="295" border="0"></a></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>كارشكنی و شكست اعزام</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>آن هلندی با تعجب از حضور ایرانیان در مسابقات ابراز داشت: که دو شب قبل یعنی زمانی که تیم ایران آسمان کشور را ترک کرده بود، فاکسی را ارسال کرده و ضمن عذرخواهی از تیم ایرانی توضیح داده که به دلیل تماس‌ها و نامه‌ی تهدیدآمیز فدراسیون تکواندو&nbsp;ایران از پذیرفتن تیم اعزامی معذور است!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>در این میان اقدامات یکی از تکواندوکاران ایرانی وطن‌فروش مقیم هلند به نام"ج.ز" که رابطه‌ی خوبی با سابقه‌دار بزرگ شهر دارد نیز مانع جدی دیگری برای حضور تیم ایران که پس از ماه‌ها آماده‌سازی اکنون در سالن رقابت‌ها حضور دارد می‌گردد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">تماس‌ها با ایران نیز بی‌فایده‌اند و سابقه‌دار بزرگ که تمامی شَرها از او برخاسته است و تاپیش از این اعزام، خود و همکارانش از وجود تورنمنت های معتبر بین المللی کاملاً بی خبر بودند، در تماس تلفنی عنوان می‌کند:</span> <span style="color: #0000ff;">«کار از دست من خارج است و بالاها رفته و آقای هاشمی طبا (رئیس وقت سازمان تربیت‌بدنی) خیلی از این جریان ناراحت است».</span></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">سید علی حق‌شناس</span> </strong><span style="color: #0000ff;"><strong>در مصاحبه‌‌های خود به این رویداد چنین اشاره می‌کند: </strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">«</span></span></span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">اوایل</span> سال ۷۸ بود كه تصمیم گرفتم با هزینه شخصی تیمی را به تورنمنت معتبر برون مرزی اعزام كنم . این بود كه با بچه های تیمم و همكاری تربیت بدنی یكی از نهاد های نظامی تیمی را با هزینه شخصی آماده اعزام به هلند كردیم. اما فدراسیون تكواندو با حمایت سازمان وقت تربیت بدنی و با پی گیری مستمر مانع از حضور ما در این تورنمنت شدند... بعد از سه تا چهار ماه دوندگی بر اساس دعوت فدراسیون هلند&nbsp; و با پی گیری مستمر یکی دوستانم در وزارت خارجه این کشور موفق شدیم از سفارت ویزا بگیریم . اما وقتی به سالن مسابقات رفتیم. ما را راه نداند .هلندی ها گفتند؛&nbsp; دیشب، یعنی وقتی ما در هواپیما بودیم ، فكس زده ایم كه نیایید! تیم ایران شده بود مسخره تیم های دیگر...</strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">»</span></span></span></span><strong> <span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #990000;">(گفت و گو با </span><span style="color: #990000;"><span style="color: #990000;">پایگاه اینترنتی کانون</span> <span style="color: #990000;">تکواندوکاران، ۱۱/۷/۱۳۸۹)</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">«</span></span><span style="font-size: small;"><strong>وطن فروشان واقعی را همه می شناسند. خواهشم این است كه برخی افراد دم از میهن دوستی نزنند كه كارنامه جالبی در این زمینه ندارند. همین افراد&nbsp;۱۳ سال پیش نگذاشتند اولین تیم خصوصی ورزش ایران در یك تورنمنت معتبر بین المللی شركت كند. این ها جلوی نمایندگان ده ها كشور خارجی بچه های ایران را كه آماده افتخار آفرینی برای كشورشان بودند و با مكافات هزینه اعزامشان را&nbsp;جور كرده بودند به خاطر عشق به مقامشان سرافكنده </strong><span style="color: #0000ff;"><strong>كردند...<span style="font-family: Tahoma; color: #0000ff;">این ها تا پیش از این که ما هلند و جاهای دیگر برویم اصلا نمی دانستند که تورنمنت کلاس A &nbsp;یعنی چی؟</span></strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">»</span></span><strong><span style="color: #0000ff;">.</span>&nbsp;</strong></span></span></span><strong> <span style="color: #990000; font-size: xx-small;">(گفت و گو با سایت اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ۱۳/۳/۱۳۹۱)</span></strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>شاخ و شانه كشیدن كلانتر چسبده به ورزش</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">دو روز پس از بازگشت تیم اعزامی به کشور مختار کلانتری رئیس وقت فدراسیون تکواندو در اختتامیه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های استان تهران در روز جمعه ۲۷/ ۱۲/&nbsp;۷۸ طی&nbsp; نطقی پرشور!&nbsp;بدون ذکر نام، با حمله غیر مستقیم به سیدعلی حق‌شناس و استفاده از الفاظ شایسته خود از قاطعیت سازمان تربیت بدنی و فدراسیونی كه&nbsp;در چنبره بوده و هست&nbsp;&nbsp;در برخورد با هرگونه فعالیت غیردولتی سخن راند و پس از کشیدن خط و نشان‌های فراوان از ناکام گذاشتن نخستین تیم اعزامی ورزش ایران به رقابت‌های بین‌المللی به عنوان یک موفقیت بزرگ نام برد.</span> <span style="color: #990000;">(فیلم اظهارات این فرد در آرشیو كانون تكواندوكاران موجود است).</span></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>بدین گونه اولین حرکت غیردولتی در ورزش ایران با سرکوب همراه شد. گو این‌که از چندی بعد اعزام‌های پیاپی بزرگ‌مردان ورزش ایران به رغم فشارها و مکاتبات معاندان&nbsp;با فدراسیون‌های برگزارکننده در خارج از کشور، به‌طور مرتب صورت گرفت و تا سال‌ها ادامه یافت.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>جرقه جنبش بزرگ كانون تكواندوكاران ایران</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>شاید اعزام تیم منتخب تکواندوی ایران به تورنمنت بین‌المللی هلند (آیندهون- 2000) با برخوردی ناجوانمردانه که ویژگی بارز خلقیات معاندان نهادهای مدنی است به ظاهر شکست خورد ولی بسترساز شکل‌گیری نهضت کانون تکواندوکاران ایران گردید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>جنبشی مقدس که نام آن لرزه بر اندام اپورتونیست‌ها انداخت و با فعالیت بی نظیر و مخلصانه اش كه از هر صدایی&nbsp;رساتر است&nbsp;کوس رسوایی آنان را به صدا درآورد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>اعزام تیم تکواندوی ایران به رقابت‌های هلند در سال&nbsp;۱۳۷۸ فارغ از تاریخی بودنش که به آن اهمیتی ویژه می‌دهد از آن جهت که زمینه‌ساز انسجام نیروهای متخصص و بالنده تكواندو كشور كه از حضور غیرمتخصصان به ستوه آمده بودند و در نهایت بسترساز سازماندهی فعالیت تشکیلاتی غیردولتی در ورزش ایران گردید، بسیار قابل توجه و تعمق&nbsp;است.</strong></span></p> </div> <div class="PostBody"> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: small;">منبع:</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff6600;"><a title="پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران" href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/85.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران</span></strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">مطالب مرتبط:</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><a href="http://www.blogfa.com/Desktop/irantkd.ir/HisOfIrTeak.htm" target="_blank"><span style="color: #330033; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">تاریخچه تكواندو ایران</span></a><span style="color: #330033; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">.</span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/78.htm" rel="nofollow" target="_blank"><strong><span style="color: #330066; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">گفت و گوی اختصاصی پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران با سیدعلی حق شناس.</span></strong></a></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #330066;"><a href="http://www.impunion.ir/Mavaze/87.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #330033;">كسانی</span><span style="color: #330066;"> كه با صهیونیست ها عكس یادگاری می گیرند، دم از منافع ملی نزنند.</span></span></span></a></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #330066;"><strong><a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #330033;">گفت و</span><span style="color: #330033;">گوی اختصاصی سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران با استاد سیدعلی حق شناس.</span></span></span></a></strong></span></p> </div> </div></div>