جنبش کانون تکواندوکاران ایران- نخستین نهاد مدنی ورزش کشور http://iraniantaekwondo.mihanblog.com 2018-01-16T20:07:40+01:00 text/html 2017-12-20T15:52:33+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران سالگرد تثبیت حقانیت کانون تکواندوکاران ایران و سازمان های غیردولتی ورزش گرامی باد. http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/424 <div class="PostBody"><span><strong><span style="color: #0000ff;"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18">&nbsp;<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><span style="color: #ff0000;">در تنـگ پر تبرک آن نازنین عـبا، جا هست بیش و کم آزاده را، </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>که تـیغ کشیده است بر سـتم.</strong></span> <div class="PostBody"> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span style="color: #00ff00;">*</span><span style="color: #0000ff;"> چهارده سال پیش در چنین روزهایی پس از یک پروسۀ پیچیده حقوقــی و زمان بر،&nbsp;معاند سازمان های غیردولتی ورزش در دادگاه کیفری استان تهران توسط بنیان گذار&nbsp;نخستین نهادهای مدنی ورزش&nbsp;کشور&nbsp;محکوم و حقانیت قانونمند بودن اولین و تنها فدراسیون غیردولتی ورزش ایران برای چندمین بار از سوی عالی ترین مراجع اجرایی و قضایی کشور تایید گردید.</span></strong></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <p style="margin: 0px 0px 6px;"><strong><span style="color: #0000ff;">سالگرد این رویداد منحصر به فرد و تکرار نشدنی در تاریخ ورزش ایران بر عموم هواداران در سراسر جهان تبریک و شادباش باد.</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 6px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ / إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا</strong></span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><span><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/82/MPOL2.jpg" alt="جاء الحق و ذهق الباطل." width="532" hspace="0" height="453" border="0" align="bottom"></span></p></div> text/html 2017-12-20T15:52:02+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران چهاردهمین سالگرد به کیفر رسانیدن معاند نهادهای مدنی ورزش را گرامی می داریم. http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/423 <div class="PostBody"><div class="PostBody">&nbsp; <p align="center"><span><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18">چهاردهمین سالگرد به کیفر رسانیدن معاند نهادهای مدنی ورزش را گرامی می داریم.<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18"></span></strong></span></p> <p align="center"><span><strong><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/82/MPOL.jpg" alt="دهمین سالگرد محکومیت معاند نهادهای مدنی ورزش گرامی باد." width="515" hspace="0" height="206" border="0" align="bottom"></strong></span></p> </div></div> text/html 2017-11-14T16:25:51+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران فدراسیون خانۀ اولم بود؛ به غفوری فرد گفتم به تکواندو نمیرسید. http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/422 &nbsp; <p><span style="color: #ff0000;"><strong>فدراسیون خانۀ اولم بود؛ به غفوری فرد گفتم به تکواندو نمیرسید.</strong></span></p> <p>------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong>* فدراسیون تشکیلات عجیب و غریبی نیست. کارکرد آن کم و بیش همانند تمام ادارات میانی دولتی است. فدراسیون تکواندو ارگانی است که به واسطه زحمات قدیمی ها و جامعۀ تکواندو به این جا رسیده است.</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong>*&nbsp; آن زمان فدراسیون یک اتاق بود در دفتر امور مشترک فدراسیون ها که پشت درب آن نوشته بودیم: «فدراسیون تکواندو». بودجه فدراسیون محدود بود و اعضا در تمام کارها بدون حقوق و تنها با عشق فعالیت می کردند. می شد برای برگزاری یک مسابقه مثل جام فجر یک هفته خانه نمی رفتیم. آن زمان خانۀ اولمان فدراسیون بود.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">* آن مقطع برد و باخت فوتبال رئیس سازمان تربیت بدنی را عوض می کرد. تلاش زیادی صورت می گرفت ولی امکاناتمان یک هزارم فوتبال هم نبود.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">* سال 1372 آقای غفوری فرد [معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی] را در جایی دیدم و به او گفتم: «آقای دکتر به تکواندو نمی رسید، لطفاً به این ورزش بیشتر بها بدهید». گفتم تکواندو این همه مقام برای کشور آورده حقش بیشتر از این هاست. او هم با کنایه گفت: کجا مقام آورده؟! من هم برخی مقام های تکواندو و کارهای صورت گرفته را برایش گفتم.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">----------------------------------------------------------------------------</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #008000;"><strong>«رئیس کانون تکواندوکاران ایران در گفت و گوی اختصاصی با سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران، مهرماه ۱۳۹۱»</strong></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #ff6600;"><strong> منبع: <a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm" rel="nofollow" target="_blank" data-ft="{" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Firantkd.ir%2FMosahebeha%2F83.htm&amp;h=ATNVGfJea0iWTxVplnqji4EG5zF4QlX7BkyZCpqOJ8Sj6XhSB1cGSUO3uay3nETmq_vwzXPjr7KQvjlj9RTfoSr_iCuXZn4ZcJgRdric-DU0e950FPw35owgY2Y_yvZ6W57N5ym7Hlru-PIVVxE7VD2GQqeKIAsV2KqfQ9ECAE41LMEb20s6YRkplqtF6scXBw6pXzEYyG8z5cid5XOW_MQJE1eTVYARQ7zAWX5lOM3SmkMDB6KeaviM5yxRx83_6n3rJJZh6XWRDhcqRbAGi7AfXPJxyLJpvd_pG9vbVQ"><span style="color: #ff6600;">http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm</span></a></strong></span></p> <p class="PostBody" align="center"><img style="width: 368px; height: 468px;" src="http://irantkd.ir/Image/Photo%20Gallery/gallery/FED.jpg" alt=" کمیته برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو دهه فجر/1371" width="401" hspace="0" height="894" border="0" align="bottom"></p> <div class="PostBody"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعضای کمیته برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو دهه فجر، تهران</span> </span></strong></div> <p class="PostBody"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سالن شهید افراسیابی،&nbsp; <strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">۱۳۷۱</span></strong>/۱۱/<strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">۱۵</span></strong>.</span></strong></span></strong></span><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><br></span></strong></p> <p class="PostBody" align="right"><strong><span style="color: #990066;">&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">از راست: سیدجمال موسویان (نماینده فدراسیون)، برات الله عاشوری (نائب رئیس هیات تکواندو استان تهران)، علی حق شناس ( دبیر کمیته مسابقات فدراسیون).</span></strong></p> <p class="PostBody" align="right"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #cc3399;">منبع:</span> </span><span style="color: #009900;">پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران.</span></strong></p> text/html 2017-11-14T16:24:51+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقاءِ درجۀ هرمزگان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/421 <div class="PostBody"><div class="title"><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><strong>با تائید آزمون مرکز، یک دوره آزمون ارتقاءِ درجه از قرمز الی مشکی دان سه در بندرعباس برگزار شد.</strong></span></div> <div class="PostBody"> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #660099; font-size: small;"><strong>این آزمون با شرکت اعضاءِ هواداران واجد شرایط استان و زیر نظر کمیته فنی نمایندگی هرمزگان برگزار گردید.</strong></span></p> </div></div> text/html 2017-10-03T11:39:29+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران هـفده سال مبارزۀ مقدس http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/420 <div><br></div><div><p><img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/17th.jpg" alt="" width="543" height="290"></p></div> text/html 2017-10-03T11:38:50+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران یازدهم مهرماه، سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو گرامی باد. http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/419 <div><br></div><div><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000080;">یازدهم مهرماه</span>، هفدهمین سالروز آغاز به کار رسمی <span style="color: #008000;">کانون تکواندوکاران ایران</span>، اولین&nbsp; فدراسیون غیردولتی ورزش ایران و شانزدهمین سالروز تأسیس رسمی <span style="color: #008000;">تاپ تکواندو</span> سبک آزاد تکواندوی جهان را به عموم اعضاء و هواداران در ایران و سراسر جهان تبریک و شادباش می گوییم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="irc_mimg irc_hic iEUU2WQgwxl4-lvVgf-rIiHk" dir="ltr"><a class="irc_mil i3597 iEUU2WQgwxl4-zixyDjKkw5M" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397" rel="noopener" target="_blank" data-noload="" data-ved="0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397"><img class="irc_mi" style="margin-top: 20px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://toptoop.ir/files/pic/7/54970662749853214323.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گل" width="407" height="277"></a></div></div> text/html 2017-09-20T13:28:41+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران دوره مربی گری پومسه بانوان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/418 <div class="PostBody"><p dir="rtl"><strong><span style="color: #ff6600;">با تایید معاونت بانوان یک دوره مربی گری سراسری درجه سه پومسه برگزار می شود.</span></strong></p> <p dir="rtl"><span style="color: #008000;"><strong>این دوره با شرکت اعضا و هوادارن واجد شرایط از روز سه شنبه هفته آینده در تهران به مدت یک هفته برگزار می شود.</strong></span></p></div> text/html 2017-09-20T13:26:46+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقا کمربند همدان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/417 <div class="PostBody"><div class="title"><span style="color: #ff0000;"><strong>یک دوره&nbsp;آزمون ارتقا درجه از قرمز الی مشکی دان دو در همدان برگزار شد.</strong></span></div><div class="title"><span style="color: #ff0000;"><strong><br></strong></span></div> <p dir="rtl"><span style="color: #800000;"><strong>این آزمون با مجوز رسمی کمیته آزمون مرکز و با حضور هواداران واجد شرایط درتاریخ </strong><strong>27/06/1396</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="color: #800000;"><strong>&nbsp;</strong><strong>به میزبانی نمایندگی کانون تکواندوکاران ایران در استان همدان برگزار گردید.</strong></span></p></div> text/html 2017-08-21T10:54:29+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران مربی گری ملی پومسه به میزبانی استان تهران پایان یافت http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/416 <h2><strong><font color="#009900"><br></font></strong></h2><h2><strong><font color="#ff0000">مربی گری ملی پومسه که از&nbsp;بیستم&nbsp;امرداد به میزبانی تهران آغاز شده بود امروز پایان یافت.</font></strong></h2><div class="post-content"><div class="owner_photo clearfix"><strong><font color="#ff0000"><br></font></strong></div><p><font color="#000000"><strong>این دوره با حضور ۲۵ عضو واجد شرایط و به میزبانی نمایندگی اولین نهاد مدنی ورزش ایران در استان تهران به مدت ۱۰ روز برگزار شد.</strong></font></p></div> text/html 2017-08-21T10:52:07+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران مسابقات تکواندو قهرمانی اراک http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/415 <div class="title"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>یک دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جوانان بزرگسالان اراک تحت پوشش نمایندگی استان مرکزی برگزار گردید.</strong> </span></div><div class="PostBody"><p align="center" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>این مسابقه در تاریخ&nbsp;&nbsp;1396/ 05/ 27 با مجوز رسمی فدراسیون(غیر دولتی) تکواندو ایران با شرکت پر شور هواداران استان مرکزی برگزار شد که در پایان باقریان، سالمی، شرفیان و دولتی عناوین نخست اوزان چهارگانه المپیک را از آن خود کردند.</strong></span></p></div> text/html 2017-08-21T10:51:06+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقاء درجه گیلان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/414 <p align="center" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>یک دوره آزمون ارتقاء درجه از قرمز الی مشکی دان سه در رشت برگزار شد.</strong></span></p><p align="center" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><br></strong></span></p><p align="center" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>این آزمون با حضور هواداران در تاریخ 25/05/1396 به میزبانی نمایندگی کانون در گیلان برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2017-08-21T10:50:20+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران آزمون ارتقاء درجه دان پنج لرستان http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/413 <p> &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>یک دوره آزمون ارتقاء درجه دان چهار به پنج جمعه گذشته در خرم آباد برگزار شد .</strong></span></p><p></p><p><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>این آزمون با حضور اعضاء و هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران در استان شهید پرور لرستان و با مجوز رسمی شورای مرکزی برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2017-07-17T10:02:32+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران تنها واکنش به برکناری رضا مهماندوست، آبان ۱۳۹۰ http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/412 <p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>تنها واکنش به برکناری رضا مهماندوست در سکوت محض خانوادۀ قریب به اتفاق عافیت طلب تکواندو.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>آبان ۱۳۹۰</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/90.jpg" alt="" width="504" height="504"></p> text/html 2017-06-30T19:29:26+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران سقوط در جزیره موجو به سبک تکواندوی ایرانی! http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/411 <div class="title"><br></div><div class="PostBody">&nbsp;<p></p><p style="margin: 0px 0px 6px; color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پایان بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان</span></strong></span></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">سقوط در جزیره موجو به سبک تکواندوی ایرانی! سکوی قهرمانی که با عنوان یازدهمی عوض شد.</span> </strong></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);">.........................................................&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 6px 0px; color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;</p><p style="margin: 6px 0px; text-align: justify; color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial;">بیست و سومین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در حالی از روز شنبه (سوم خردادماه) به میزبانی کره جنوبی و در سالن "تی وان" شهر موجو آغاز شده بود که سرانجام امروز(جمعه) پس از یک هفته ماراتن سنگین بین 977 تکواندوکار از 183 کشور جهان پرونده مسابقات بسته شد.</span></strong></span></p><div class="text_exposed_show" style="color: rgb(29, 33, 41); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p style="margin: 0px 0px 6px; text-align: justify; font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial;">تیم ملی تکواندوی مردان با ترکیب 8 هوگوپوش و با هدایت مهدی بی باک و تیم ملی بانوان با ترکیب 6 ملی پوش و با هدایت مهروکمرانی در این آوردگاه بزرگ حضور پیدا کرده بودند. در پایان این مارتن سنگین و نفس گیر یک هفته‌ای؛ تکواندوی ایران با کسب 3 مدال نقره و یک برنز و مجموع 49 امتیاز در بخش مردان به کار خود پایان داد و سکوی سومی را کسب کرد.</span></strong></span></p><p style="margin: 6px 0px; text-align: justify; font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial;">زهرا پوراسماعیل، اکرم خدابنده، فرزان عاشورزاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، سعید رجبی، سجاد مردانی، ابوالفضل یعقوبی و طیبه پارسا هم با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت‌ها حذف شده اند تا ناکامی ایران در این رقابت‌ها تکمیل شود.</span></strong></span></p></div><font size="2" style="background-color: rgb(241, 241, 241);"> </font><p>&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="margin: 0px 10px; padding: 5px; border: 1px solid silver; border-image: none; clear: both; display: inline-block; background-color: rgb(221, 221, 221);"><img class="bodyimage" id="2390948" style="width: 517px; height: 360px;" alt="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/04/09/13960409000539_PhotoL.jpg"></p></div> text/html 2017-06-16T16:06:32+01:00 iraniantaekwondo.mihanblog.com کمیته فرهنگی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران تدوین بسته های آموزشی کانون تکواندوکاران ایران، اهدایی به فدراسیون و هیات تکواندو استان تهران http://iraniantaekwondo.mihanblog.com/post/409 <p align="center">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong>تدوین بسته های آموزشی کانون تکواندوکاران ایران،</strong></span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;اهدایی به فدراسیون تکواندو و هیات تکواندو استان تهران.</strong></span></span></p><p align="center" dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;">اولین بسته: برگزاری مسابقات و گرامیداشت ها.</span></strong></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;</strong><strong>کمیته آموزش/ با توجه به کپی برداری های پرشمار و گوناگون ساختار دولتی تکواندو طی هفده</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;سال گذشته از "اولین فدراسیون غیردولتی ورزش کشور" و&nbsp; شکست&nbsp;<a href="http://irantkd.ir/History%20of%20org/Poladgar.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">درخواست رسمی فدراسیون</span></a>&nbsp;برای مصالحه و واگذاری اموراتش به این مجموعه در سال ۱۳۸۵، در راستای&nbsp;<a href="http://farsnews.com/newstext.php?nn=8508090045" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">پیشنهاد جذاب مدیران کانون</span></a>&nbsp;در همان سال، بسته آموزشی کانون تکواندوکاران ایران، شامل چگونگی برگزاری مسابقات باکیفیت و انواع گرامیداشت ها توسط کمیته های آموزش و اجرایی کانون تهیه و&nbsp; آماده ارایه به متقاضیان دولتی تکواندو کشور می باشد.</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در این بسته علاوه بر آموزش متدها و استایل های نوین برگزاری مسابقات تکواندو در رده های سنی مختلف، پیشنهاد هایی هم با ذکر نمونه برگزار شده به منظور یادبود عزیزان و درگذشتگان تکواندو ایران، با توجه به بیش از یک دهه عقب ماندگی دوستان در گرامیداشت زنده یادان فکوری و مارتیروسیان، ارایه می شود. از جمله این پیشنهاد ها می توان به طور نمونه به موارد ذیل اشاره کرد.</span></strong></p><p align="justify" dir="rtl">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم یاسر قنبری (اولین دوره و دهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم فکوری (اولین دوره قهرمانی کشور و دهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات یادواره شهید «علی پاجانی، قهرمان ارزنده تیم ملی تکواندو» (دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «اسماعیل آذرپاد».(سومین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «پیشکسوتان تکواندو ایران».( دومین دوره قهرمانی کشور)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهید محمدحسین گیتی نما، عضو پیشین تیم ملی تكواندو ایران». (چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهدای تکواندوکار تهران در دفاع مقدس» (ششمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت شهید «حسن زرشكی، پیشكسوت تكواندو ایران» (هفتمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «آرمن مارتیروسیان، پیشكسوت تكواندو ایران» (نهمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهدای تكواندو ایران». (دوازدهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم یدالله مرندیان، پیشکسوت تکواندو ایران، (شانزدهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت شهدای رزمی کار(مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی کشور گرامیداشت شهدای رزمی کار)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>و ...</strong></span></p><p align="center"><img alt="بسته آموزشی" src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/old/Amozesh.jpg">&nbsp;</p>